mzimu

224 teksty – auto­rem jest mzi­mu.

Nie mam w zwycza­ju usychać z tęsknoty.
Pos­ta­nowiłam nie umierać z miłości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 maja 2015, 01:07

Gdzieś między praw­dziwą war­tością a tą którą nam wmówiono, leży poczu­cie włas­nej wartości

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 maja 2015, 14:54

na tar­go­wis­ku próżności
za grosz rozsądku
oka­zyj­ne spotkania
roz­mienianie się na drobne
ta­nia miłość
sprze­dana dusza
Dużo kosztu­je życie z promocji. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 maja 2015, 10:02

To nie tak, że Cię nie kocham. Tyl­ko cza­sami za­pomi­nam. Al­bo nie mam cza­su.
Dziś świat nie sprzy­ja miłości.
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 maja 2015, 18:41

Jes­teś tak młoda, a już za­pomi­nasz żyć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 maja 2015, 18:06

Cno­ta nie chro­ni przed złem. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 23 marca 2013, 00:01

Nie wy­rażanie uczuć nie oz­nacza ich braku. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 26 września 2012, 21:54

I dochodzisz do wnios­ku, że nie każde­mu wol­no po równo... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 28 stycznia 2012, 19:33

Może ci się wy­dawać, możesz mieć pew­ność lub nadzieję, al­bo nie wie­dzieć. Ale nig­dy nie będziesz całko­wicie obojętny. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 stycznia 2012, 23:52

Porządki

Czas posprzątać.
Wyrzu­cić zużyte marzenia.
Nieak­tual­ne deklaracje.
Niedot­rzy­mane obietnice.
Niewy­powie­dziane słowa, trzy­mane na lep­szą okazję.
Niez­liczoną ilość ciętych ripost.
Wyrzucić.
Zos­ta­wić je­dynie rozsądek, od­ro­binę fan­tazji i kil­ka wspom­nień.

Zacząć od nowa. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 3 grudnia 2011, 01:14

mzimu

mzimu

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 maja 2015, 19:55ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Nie mam w zwycza­ju [...]

12 maja 2015, 01:07mzimu do­dał no­wy tek­st Nie mam w zwycza­ju [...]

10 maja 2015, 16:16Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Gdzieś między praw­dziwą war­tością [...]

10 maja 2015, 14:54mzimu do­dał no­wy tek­st Gdzieś między praw­dziwą war­tością [...]

5 maja 2015, 21:18mzimu do­dał no­wy tek­st na tar­go­wis­ku próżności za grosz [...]

5 maja 2015, 18:59zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st To nie tak, że [...]

5 maja 2015, 18:45LiaMort sko­men­to­wał tek­st To nie tak, że [...]

4 maja 2015, 18:12mzimu do­dał no­wy tek­st To nie tak, że [...]

4 maja 2015, 18:06mzimu do­dał no­wy tek­st Jesteś tak młoda, a [...]